Sr G.R.NO. Student Name Class
1 893 Amogh Vishal Sangewar 12-C
2 1624 Ashutosh Rajesh Lahoti 12-C
3 1294 Ayush Ganesh Kamad 12-C
4 1627 Ayush Santosh Bafna 12-C
5 1625 Bhumika Gopichand Vaswani 12-C
6 1619 Disha Manoj Agrawal 12-C
7 1620 Gaurav Jagdish Tiwari 12-C
8 1615 Madhu Sanjay Totla 12-C
9 1623 Mansi Nandkumar Wadhva 12-C
10 497 Mohit Mukeshkumar Agrawal 12-C
11 546 Prachi Rajendra Karwa 12-C
12 604 Pradyumn Gopal Mandhani 12-C
13 1617 Pranjal Ganesh Biyani 12-C
14 1618 Preksha Jain 12-C
15 503 Rashi Devendra Jhawar 12-C
16 502 Ritu Rajesh Rathi 12-C
17 1621 Sahil Harish Une 12-C
18 1616 Tanish Anil Sadhwani 12-C
19 1614 Varad Satyakumar Rathi 12-C
20 499 Yukta Rajesh Parik 12-C